H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Kungen vid Scouternas sommarläger på Rinkabyfältet i Kristianstad 11 augusti 2017. Foto: Björn Lindgren/TT

Fondens ändamål är att ”främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

H.M. Konungens Jubileums­fond för Ungdom i Sverige

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Fondens ändamål är ”att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

Anslag fördelas utifrån förslag från Sveriges Lions och Scouterna och kan därför inte sökas direkt hos fonden.

  • Kontakta oss

Scouterna
att: Jonas Brunemalm
Box 420 34
126 12 Stockholm
jonas.brunemalm@scouterna.se

Lions kontor, Sverige
att: Thorbjörn Bengtsson
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
08-744 59 00
thorbjorn1952@gmail.com