H.M. Konungens Militär­hospitals-och Medalj­fonder

H.M. Konungens Militär­hospitals-och Medalj­fonder

H.M. Konungen vid födelsedagsfirandet 30 april 2017 vid Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande maka/make och barn efter avlidna yrkesofficerare.

H.M. Konungens Militär­hospitals- och Medalj­fonder

Militärhospitalfonden och Medaljfonden instiftades av Konung Karl XIV Johan och hade från början två olika syften. Militärhospitalfondens ändamål var att antingen instifta ett Militärhospital och/eller stödja bortgångna officerares änkor och barn. Medaljfonden hade som ändamål att ge officerare som erhållit medalj för tapperhet i krig, en årlig pension. I den mån det blev ett årligt överskott av Medaljfondens tillgångar, tillföll det Militärhospitalfonden.

1999 sammanslogs fonderna till H M Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder.

Är du efterlevande maka/make eller barn till avliden yrkesofficer har du möjlighet att söka ekonomisk hjälp från H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder.

Sökande ska vara ekonomiskt behövande utan större förmögenhet. Den som söker kan dock äga bostadsrätt eller villa.

Flerårigt understöd kan sökas på grund av låg pension/inkomst.

Understöd kan även sökas för delar av kostnader för t ex tandvård, medicin, läkarvård, handikapphjälpmedel och dylikt. Behoven skall styrkas med kopia av kvitton samt i förkommande fall med läkarintyg.

Det finns också möjlighet att ansöka om stipendier/bidrag för studier eller fritidsaktiviteter, till barn till bortgångna officerare. Syftet med stipendiet/bidraget ska redovisas i ansökan.

När maka/make eller barn till avliden yrkesofficer går bort, finns även möjlighet för efterlevande att ansöka om begravningshjälp.

Vid alla typer av ansökningar ska inkomstuppgifter och övriga tillgångar och skulder redovisas i ansökan.

Ansökan ska ha inkommit senast 31 mars.

Frågor kan besvaras av fondens sekreterare Kurt Svensson på 076-793 33 55 eller kurt.svensson@kungligastiftelser.se

  • Ansökan

Blanketten kan hämtas här i pdf-format. Skriv ut blanketten och fyll i den för hand. Var noga med att fylla i blanketten korrekt.

Hämta ansökningsblankett Pdf, 850.6 kB.

Blanketten kan också rekvireras från Kurt Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Skicka in ifylld ansökningsblankett senast den 31 mars. Beslut om utdelning fattas i slutet av april.

Så behandlas dina personuppgifter

Information med anledning av dataskydds­förordningen GDPR

Förordningen omfattar behandling av personuppgifter. Av ansök­nings­blanketten framgår efterfrågade personuppgifter, för att ansökningarna ska kunna behandlas av direktionen.

Ifylld ansöknings­blankett skickas med vanlig post, till fonden. Ifyllda ansöknings­blanket­ter förvaras i en pärm hos sekreteraren. Direktionens medlemmar tar del av informationen vid det årliga direktions­sammanträdet.

Vid tillstyrkta ansökningar tillkommer bank och kontonummer till vilket understödet ska utbetalas. Dessa uppgifter, tillsammans med namn och personnummer, lagras i sekreterarens persondator. Utbetalning av understödet görs av SEB. Uppgifterna förstörs/raderas efter att beslut tagits om avslag eller när understödet upphör.

Genom att fylla i alla uppgifter och skicka in dem till fonden, godkänner du ovanstående hantering av dina personuppgifter.

Kontakta oss

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
08-402 60 72

kurt.svensson@kungligastiftelser.se

Skicka ett meddelande via e-post
1000