Kungaparets Bröllopsfond

Kungaparets Bröllopsfond

Bröllopet mellan Kung Carl XVI Gustaf och fröken Silvia Sommerlath, 19 juni 1976. Foto: Engelberth Bengtsson

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Fonden tillkom på initiativ av Kungaparet i samband med trolovningen. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital.

Om bröllopsfonden

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond bildades på initiativ av Kungaparet i samband med deras vigsel 1976. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital.

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Det kan gälla barn- och familjeläger där föräldrar får kunskap om sitt barns funktionsnedsättning och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Samtidigt får barnen, och ibland även deras syskon, träffa varandra och delta i roliga och stimulerande aktiviteter. Lägren bedrivs ofta i natursköna miljöer med möjlighet till bad, skogsutflykter och annan rekreation. Inte minst för de familjer som har barn med sällsynta diagnoser har dessa läger stor betydelse och har av några deltagare rubricerats som ”årets höjdpunkt”.

Sport- och idrottsaktiviteter är en annan typ av projekt som fonden ger bidrag till. Det kan exempelvis gälla en skidresa eller ett seglarläger speciellt för ungdomar med rörelsehinder eller anpassade ridgrupper för barn med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sådana aktiviteter kan fylla en viktig funktion för barnens och ungdomarnas självständighetsutveckling och tilltro till sin egen förmåga.

Skapande aktiviteter såsom musik, teater och dans, är andra aktiviteter som fonden ger stöd till. Därigenom får barn med olika funktionsnedsättningar möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor tillsammans med engagerade ledare. Också barn som har flera svåra funktionshinder har fått uppleva glädje och gemenskap, exempelvis i musikutövning.

I vissa fall ges också bidrag till utrustning som behövs för att kunna genomföra en aktivitet. Det kan till exempel vara ett musikinstrument, en ögonstyrd dator, anpassning av en lekplats eller en sportrullstol.

Fondmedlen delas ut en gång per år och cirka 25 projekt brukar beviljas bidrag av mellan 60 till 80 ansökningar.

Sökande kan vara handikappföreningar, idrottsföreningar, kulturverksamheter eller invandrarföreningar. Alla typer av funktionsnedsättningar finns representerade, såsom rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, hörselskada och dövhet, synskada men också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD) och även mycket sällsynta diagnoser. På senare år har flera projekt särskilt uppmärksammat den dubbla utsattheten hos barn med funktionsnedsättningar som lever i socialt utsatta miljöer.

Gåvor

Gåvor till Kungaparets Bröllopsfond kan sättas in på bankgiro 790‑1069.

  • Ansökan

Läs om hur du ansöker

  • Kontakta oss

Maria Carle
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 00

Skicka ett meddelande via e-post
1000

Utdelningar

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond delar ut medel en gång per år. Stipendiaterna meddelas senast 30 juni. Stipendiaternas namn visas under respektive år.