Fotografier

Prinsessan Ingrid på Sofiero, omkring 1915. Fotografiet är en så kallad autokrom, en tidig teknik för färgfotografi. Fotografiet är taget av kronprinsessan Margareta.

I Bernadottebibliotekets samlingar ingår en stor samling fotografier. Många är gåvor till Bernadottefamiljen från exempelvis resor, föreningar och andra kungligheter, men här finns också bilder som Bernadotterna själva har fotograferat.

Bernadotteska fotosamlingen

Den Bernadotteska fotosamlingen är en unik och väl bevarad fotosamling som följer fotografins historia, från dess födelse 1839 och framåt. Den är också en skildring av ätten Bernadotte.

Fotosamlingen består av ungefär 500 000 bilder, med tekniker såsom daguerreotypi, saltpapper och autokromplåtar. Det allra äldsta fotografiet i samlingen är en daguerreotyp från cirka 1840, ett porträtt av hertig Wilhelm av Nassau, som var drottning Sofias far.

  • Flertalet bilder i Bernadotteska fotosamlingen är lösa fotografier men det återfinns även bilder i ca 1000 fotografiska album. De album som ägts av drottning Desideria fram till Oskar II är särskilt vackert utformade och detaljrika, i material som sammet, silver och sten. Varje album är ett hantverk i sig där olika yrkesgrupper samarbetat i tillverkningen såsom bokbindare och silversmeder.
Daguerrotyp föreställande Hertig Wilhelm av Nassau.

Daguerrotyp föreställande Hertig Wilhelm av Nassau (1792-1839). Hertig Wilhelm var drottning Sofias far. Eftersom fotografikonstens tillblivelse brukar räknas till år 1839 och hertig Wilhelm dog i augusti detta år, är det rimligt att anta att porträttet är från just 1839.

Karl XV förstod tidigt fotografiets värde som medium och lät sig fotograferas för officiella porträttbilder vilka hjälpte till att stärka hans roll som monark. Han var även den första kungen i Sverige som 1856 utnämnde en Kungl. Hovfotograf, det var den norske fotografen Mathias Hansen som fick denna titel.

Handkolorerat fotografi föreställande Karl XV. Konstnären som målat på fotografiet har testat färgerna på sidan av fotografiet – penseldrag.

Handkolorerat fotografi föreställande Karl XV. Konstnären som målat på fotografiet har testat färgerna på sidan av fotografiet – penseldrag. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Drottning Victoria fotograferar pyramiderna i Egypten.

Drottning Victoria fotograferar pyramiderna i Egypten. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungliga fotografer

En stor del av fotosamlingen består av gåvor till Bernadottefamiljen från exempelvis resor, föreningar och andra kungligheter. Men här återfinns också bilder som Bernadotterna själva har fotograferat.

Prins Eugen fotograferade gärna naturmiljöer och visade sedan dessa fotografier på utställningar. Han använde även flitigt bilderna som förlagor till sina målningar.

Känd är drottning Victoria för sina bilder från resan till Egypten 1890–1891. Fotoutrustningen hon medförde var omfattande med bland annat kameror av olika modeller, tusentals glasplåtar och ett framkallningstält. Hon var en pionjär inom dokumentärfotografin och hon deltog även med sina bilder i utställningar.

En annan kunglig amatörfotograf var kronprinsessan Margareta som var tidig med att använda sig av autokrommetoden, en teknik för färgfotografering som kom till Sverige 1907. Med dessa autokromer skildrade hon sina blomsterplanteringar på Sofiero slott. Hon gav även ut två böcker om Sofieros trädgård där hennes fotografier finns med.

Från sitt hemland England tog hon med sig traditionen att göra scrapbooks, album där föremål som fotografier, teckningar, tidningsurklipp och inbjudningskort klistras in. Fotografierna i albumen är av personlig karaktär och visar ett annat perspektiv av den kungliga familjen än det som sågs i deras offentliga liv.

Autokrom.

Autokrom. Sofiero. Foto: kronprinsessan Margareta

Andra medlemmar av huset Bernadotte som ägnat sig åt fotografi är prins Wilhelm som även arbetade med film, liksom hans son Lennart Bernadotte.

Den Bernadotteska fotosamlingen är en del av Bernadottebibliotekets samlingar och bevaras och vårdas av biblioteket.

Fotoalbum Bernadottebiblioteket.

Fotoalbum Bernadottebiblioteket. Foto: Alexis Daflos/Kungl Hovstaterna

Porträtt av prinsessan Eugenie i unga år. Dagerrotypi.

Porträtt av prinsessan Eugenie i unga år. Dagerrotypi. Foto: Alexis Daflos/Kungl Hovstaterna

Upptäck mer