Sveriges monarki

Monarki är när ett land har en kung eller drottning
som statschef och inte en president.

Kung Carl den sextonde Gustaf blev kung 1973
efter sin farfar Gustaf den sjätte Adolf.

Sverige är en mycket gammal monarki.
Vi har haft monarki i flera tusen år
och 70 kungar som vi vet namnet på.
Vi vet inte vilka som var de första svenska kungarna.
Det var antagligen stormän från rika släkter
som hade mycket att säga till om.

Vasatiden

När Gustav Vasa var kung
bestämde man att kungens barn skulle ärva rätten
att bli kung sedan.

Släkten Bernadotte

År 1810 valdes en fransman till att bli kung
Han hette Jean Baptiste Bernadotte.
Sedan dess har släkten Bernadotte
ärvt rätten att vara kung.

Äldsta barnet blir kung eller drottning

År 1980 bestämde man att kungens eller drottningens äldsta barn
ska bli kung eller drottning, alltså statschef.
Det har ingen betydelse om det är en man eller kvinna.
Förut hade bara äldsta sonen rätt att bli kung.
Hans fru blev drottning men var inte statschef.

Grundlagen

Det står i grundlagen vad kungen eller drottningen
ska göra och har rätt att bestämma om.

Kungen visar vad Sverige är och gör

Kungen är en symbol för Sverige,
precis som vår flagga.
Kungen visar upp Sverige på många olika sätt,
på utställningar, tävlingar, kultur med mera.

Ett valspråk är en kort mening på några få ord,
som talar om vad en person vill och hur personen tänker.
Kungens valspråk är För Sverige – i tiden.
Med det menar Kungen att han vill arbeta
för Sverige på ett sätt som passar just vår tid.
 
Om Kungen är bortrest eller sjuk
arbetar en riksföreståndare istället för Kungen.
Det är i första hand den person som är tronföljare
och sedan ska bli kung eller drottning.
Då blir alltså Kronprinsessan Victoria riksföreståndare.
Om inte hon kan får först Prins Carl Philip och sedan
Prinsessan Madeleine ta över.
 
Kronprinsessan Victoria är Sveriges tronföljare
och ska sedan bli drottning.

Kungens arbetsuppgifter

Kungens arbetsuppgifter står i grundlagen från 1974.
 
Så här står det:

 1. Kungen är statschef och ska visa vad Sverige är och gör
 2. Kungen ska leda det möte man har när man ska byta regering.
  Kungen leder också möten med regeringen,
  då man informerar varandra.
 3. Kungen öppnar varje år riksdagen.
 4. Kungen är ordförande på möten med Utrikesnämnden
  som består av riksdagsmän som diskuterar med regeringen
  om hur Sverige samarbetar med andra länder.

Kungen är försvarets främste representant.

Kungen tar emot och godkänner ambassadörer från andra länder.
En ambassadör arbetar för sitt land i ett annat land.

Kungen gör statsbesök i andra länder
och tar emot statschefer som besöker Sverige.

Äldsta barnet blir kung eller drottning

År 1980 bestämde man att kungens eller drottningens äldsta barn
skulle bli kung eller drottning, alltså statschef.
Det har ingen betydelse om det är en man eller kvinna.
Förut hade bara äldsta mannen rätt till att bli kung.
Hans fru blev drottning men var inte statschef.
 
Sverige var det första landet i världen
som sade ja till att det äldsta barnet ska bli kung eller drottning
antingen det är en man eller kvinna.
Kronprinsessan Victoria ska bli drottning efter Kungen.

Man måste vara myndig, 18 år, för att kunna bli
kung eller drottning.
En kung eller drottning kan inte bli åtalad för brott.

Pengar till Kungens arbete

Riksdagen beslutar om hur mycket pengar Kungen ska få
för att sköta sitt arbete.
 
Kungen betalar skatt och har rätt att rösta,
men av gammal tradition har han aldrig röstat.