Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Teaterchefen och regissören Staffan Valdemar Holm
  Litteris et Artibus, 2001

 2. Skådespelaren Anita Wall
  Litteris et Artibus, 2001

 3. Flöjtisten professor Dan Laurin
  Litteris et Artibus, 2001

 4. Adjunkt Eva Bohlin
  Litteris et Artibus, 2001

 5. Skådespelaren Kim Anderzon
  Litteris et Artibus, 2001

 6. Danskonstnären Lilavati Häger
  Litteris et Artibus, 2001

 7. Författaren Majgull Axelsson
  Litteris et Artibus, 2001

 8. Dansaren och koreografen Mats Ek
  Litteris et Artibus, 2001

 9. Skådespelaren och Dramatikern Staffan Göthe
  Litteris et Artibus, 2001

 10. Tonsättaren Thomas Jennefelt
  Litteris et Artibus, 2001

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.