Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Altare:  Foto Lars Jaatinen

Foto: Lars Jaatinen

Januari

26/1 Tredje söndagen efter trettondedagen, Jesus skapar tro
11.00 Gudstjänst med små och stora
Hovpredikant Karin Karlberg
Barn- och ungdomskören Kort & Gott
Dirigent Alice Hillerud

Februari

2/2 Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsen ljus 
11.00 Högmässa 
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen 
Mäster Olofskören 
Dirigent Bo Tobiasson 

15.00 Musikgudstjänst 
Hovpredikant Anders Novak
Nya Prinskvartetten Slottskyrkans Vokalensemble 
Dirigent Mary Ljungquist Hén 

9/2 Septuagesima, Nåd och tjänst 
11.00 Högmässa 
Hovpredikant Christina Odenberg 
Slottskyrkans Vokalensemble 
Dirigent Mary Ljungquist Hén 

16/2 Sexagesima, Det levande ordet 
11.00 Högmässa 
Hovpredikant Bertil Reimer 
Stockholms Gosskörs Veterankör 
Dirigent Roland Nilsson 

23/2 Fastlagssöndagen, Kärlekens väg 
11.00 Gudstjänst med små och stora 
Hovpredikant Carina Nilsson 
Sångsolist Daniel Viklund 
Cittraspelare Inger Lilja 
Slottskören och Familjekören 
Dirigent Mary Ljungquist Hén 

Slottskyrkan

Foto: Lars Jaatinen

Mars
 

1/3 Första söndagen i fastan, Prövningens stund 
11.00 Högmässa 
Hovpredikant Lennart Widing 
Älvsborgs församlings diskantkör 
Dirigent Catarina Eckerdal 
Orgelprofessor Hans Davidsson 

8/3 Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron Högmässan utgår p.g.a. TV-gudstjänster 

15/3 Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan 
11.00 Högmässa 
Hovpredikant Jan-Olof Johansson 
Damkören Våghalsarna från Nybro 
Dirigent Inga-Lill Gustafsson 

22/3 Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk 
11.00 Högmässa 
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt 
Mikaelikören Västerås 
Dirigent Inger Högberg 

15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen 
Magnificat – Bach – Buxtehude – Improvisation 
Orgelprofessor Karin Nelson 

29/3 Femte söndagen i fastan, Försonaren 
11.00 Gudstjänst med små och stora 
Hovpredikant Hans-Olof Hansson 
Musikskolan Lilla Akademien 
Slottskyrkans Vokalensemble 
Dirigent Mary Ljungquist Hén