Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Altare:  Foto Lars Jaatinen

Foto: Lars Jaatinen

December

8/12. Andra söndagen i advent, Guds rike är nära
11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

15/12. Tredje söndagen i advent, Bana väg för Herren
11.00 Högmässa
Hovpredikant Christina Odenberg
Haga Motettkör
Dirigent Michael Dierks

22/12. Fjärde söndagen i advent, Herrens moder
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Damkören Stella Cantica
Dirigent Fredrik Lundqvist

24/12. Julafton
11.00 Julbön
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen
Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/12. Juldagen, Jesu födelse
11.00 Högmässa
Hovpredikant Karin Karlberg
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/12. Juldagen, Drottningholms Slottskyrka
11.00 Juldagsgudstjänst
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Lovö Kyrkas kör
Organist Bengt Tribukait
Dirigent Leif Asp

26/12. Annandag jul, Martyrerna
15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungliga Hovförsamlingen
Michael Bjerkhagen
Dan Laurin, blockflöjter
Anna Paradiso Laurin, cembalo

29/12. Söndagen efter jul, Guds barn
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Eva Sundelin-Isaksson
Familjekören
Dirigent Mary Ljungquist Hén