Kungahuset och covid-19-pandemin

Foto: Sven-Åke Visén/Sveriges Television

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige. Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksam­het­er­nas tid och resurser i anspråk.

Kungl. Hovstaterna förutsätter att de som deltar i sammankomster med Kungafamiljen är fullvaccinerade

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer från och med 30 september 2021 gäller att den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Den som inte är fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

I samband med officiella sammankomster och övriga arbetstillfällen där Kungafamiljen deltar, förutsätter Kungl. Hovstaterna att de som deltar är fullvaccinerade.