Ordnar och medaljer

Serafimerorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

En av Kungens uppgifter som rikets högste representant är att dela ut ordnar och medaljer. Det är ett sätt att uppmärksamma personer som, på olika sätt och inom sina respektive områden, gjort gott för samhället.

Ordnar och medaljer är ett sätt för statschefer att belöna framstående insatser för samhällets bästa.

Eftersom statschefen är ett lands högste representant blir belöningarna principiellt ett uttryck för landets tacksamhet och är därför mycket uppskattade.

Författaren och psykologen Hédi Fried som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen fick ta emot Serafimermedaljen 2019.

Sök medaljförläning

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde.

Läs mer om ordnar och medaljer

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på kansliet som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Upptäck mer