Högvakt och sångare hyllade Kungen på jubileumsdagen

Som en del av jubileumsfirandet 15 september närvarade Kungafamiljen vid högvaktsavlösningen på Kungl. Slottets yttre borggård och en efterföljande sångarhyllning.

Kungen under högvaktsavlösningen på Yttre borggården.

Kungen under högvaktsavlösningen på Yttre borggården. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Högvaktsavlösning

Ceremonin inleddes kl. 12.00 med salut från Skeppsholmen genom Stockholms amfibie­regementes försorg.

Högvaktsavlösningen på Yttre borggården.

Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Marinens musikkår.

Marinens musikkår. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Därefter närvarade Kungen, tillsammans med Prins Carl Philip, under högvakts­avlösningen när Livskvadron ur Livgardet avlöste Livkompaniet ur Livgardet. Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår musicerade under ceremonin.

Kungen och Prins Carl Philip vid högvaktsavlösningen.

Kungen och Prins Carl Philip vid högvaktsavlösningen. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Sångarhyllning

Från Kungl. Slottets balkong mot Yttre borggården tog Kungen emot en sångarhyllning av ca 130 körsångare från Bodens musikklasser, Västerås gosskör, Lars-Erik Larssongymnasiet, Linköpings musikklasser och Radiokören under ledning av Christina Hörnell.

Kungen tog emot sångarhyllningen på slottets balkong mot Yttre borggården.

Kungen tog emot sångarhyllningen på slottets balkong mot Yttre borggården. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

På balkongen närvarade också övriga Kungafamiljen, tillsammans med de nordiska gästerna.

130 sångare från hela Sverige deltog i sångarhyllningen till H.M. Konungen.

130 sångare från hela Sverige deltog i sångarhyllningen till H.M. Konungen. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Sångarhyllningen inleddes med Kungssången och därefter framförde körerna bland annat ett uruppförande av Buller och bång av Benny Andersson, Vi är blommor av Georg Riedel och Bröllopsmarsch ur Ett Bondbröllop av August Söderman.

Åskådare på Yttre borggården.

Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna