Drottningen certifierade vårdavdelning för åldrande, neurologi och ortopedi

Den 22 februari delade Drottningen ut Silviahemmets certifikat för god demensvård till en medicinsk enhet inom omvårdnadsområde åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Drottningen hälsar på vårdavdelningens personal.

Drottningen hälsar på vårdavdelningens personal. Foto: Yanan Li

Vid ankomsten till Karolinska Universitetssjukhuset välkomnades Drottningen av professor och överläkare Maria Eriksdotter, som också är styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet. Därefter höll Stiftelsen Silviahemmet styrelsemöte.

Drottningen deltog i Stiftelsen Silviahemmets styrelsemöte.

Drottningen deltog i Stiftelsen Silviahemmets styrelsemöte. Foto: Yanan Li

På eftermiddagen besökte Drottningen avdelning B81, Vårdavdelning åldrande neurologi och ortopedi, och fick där en visning samt möjlighet att träffa områdeschef och personal.

Drottningen höll tal i samband med certifieringsceremonin.

Drottningen höll tal i samband med certifieringsceremonin. Foto: Yanan Li

I samband med ceremonin höll Drottningen ett tal där hon sade:

Att få träffa er här idag och dela ut Silviahemmets certifikat nummer 206 är för mig en stor glädje.

Det är ett tydligt bevis på ert hängivna engagemang och intresse för kunskapsutveckling.

H.M. Drottningen

Drottningen överlämnade därefter certifikat nr 206 till Karolinska Universitets­sjukhuset, medicinsk enhet/omvårdnadsområde åldrande.

Drottningen tillsammans med representanter och medarbetare från Silviahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm.

Drottningen tillsammans med representanter och medarbetare från Silviahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm. Foto: Yanan Li

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och utöver utbildningar för medarbetare i vård och omsorg finns också en dagverksamhet på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet

Till toppen