Drottningen gav företräde för Bayerns minister­president

Den 22 februari gav Drottningen företräde för Bayerns ministerpresident Markus Söder på Kungl. Slottet.

Drottningen välkomnar ministerpresident Markus Söder till Kungl. Slottet.

Drottningen välkomnar ministerpresident Markus Söder till Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under samtalet med Drottningen uttryckte Markus Söder stor uppskattning för det Childhood-Haus som invigdes av Drottningen i München i juni 2023.

Under sitt besök i Sverige träffade Markus Söder också företrädare för regeringen samt företagsledare i Stockholm. Ministerpresidenten reste också till Kiruna för ett besök med fokus på försvar, energi och rymdforskning.

Mötet med ministerpresidenten och hans delegation hölls i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Mötet med ministerpresidenten och hans delegation hölls i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Till toppen