Kultur

Verket Life Rings av konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Fakta – Kultur

  • Kultur

Kultur och humaniora är viktiga områden i samhället, men de är sällan bortskämda med stora resurser. Mest känd av stiftelserna är Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Den tillkom 1973 och ger bidrag inom området kulturminnesvård för att täcka kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.

En nystartad stiftelse är Prinsessan Estelles Kulturstiftelse som bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ. Syftet är att främja kulturverksamhet i Sverige och Initialt är stiftelsens fokus att etablera en permanent skulpturpark i Rosendalsområdet på Kungliga Djurgården.

Fakta

Fem stiftelser verkar inom kulturområdet, däribland Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Prinsessan Estelles kulturstiftelse och Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde.

Alla stiftelser – kultur

Verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. Grundades 1973.
» Läs mer om Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Främja inköp av konstföremål till samlingarna i Nationalmuseum genom Föreningen Nationalmusei Vänner.

Förvaltning av egendomen Waldemarsudde och konstsamlingarna testamenterade av Prins Eugen till svenska staten 1947.
» Läs mer om Waldemarsudde

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Svenska Frimurare Orden (SFMO) eller dess loger och brödraföreningar.

Prinsessan Estelles kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige.

Initialt är stiftelsens fokus att fortsätta driva och utveckla det redan etablerade skulpturprojektet på Kungliga Djurgården.

» Läs mer om Prinsessan Estelles kulturstiftelse

Ansök om bidrag – kultur

Följande stiftelse som förvaltas i Kungl Hovstaternas närhet, kan du söka medel från. Många av de andra kungliga stiftelserna som administreras av externa huvudmän, går också söka medel från. Mer information finns hos respektive stiftelse.

Verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. Grundades 1973.
» Läs mer om Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur