Musikalier

Närbild av omslaget till "Deux Marches ...", begravningsmusik komponerad för Karl XIII (1748-1818). Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

I Bernadottebibliotekets samlingar ingår en stor musikaliesamling i form av tryckta och handskrivna nothäften. Samlingen inkluderar flera egna kompositioner av medlemmar av familjen Bernadotte.

Musikaliesamlingen

Den Bernadotteska musikaliesamlingen omfattar ungefär 6 000 nothäften, både tryckta och handskrivna. Samlingen har länge betraktats som viktig av familjen Bernadotte.

Enligt Oskar II:s testamente skulle musikalierna ärvas i sin helhet av Gustaf V medan övriga delar av biblioteket skulle delas upp. Arvingarna beslutade dock att biblioteket skulle behållas intakt och då fördes även musikaliesamlingen in i Oskar II:s stiftelse.

Kompositioner av flera ur den andra och tredje generationen av ätten Bernadotte finns bevarade. Mest känd är förstås ”sångarprinsen”, prins Gustav (1827–1852), vars Studentsången och Vårsång (”Glad såsom fågeln”) sjungs än idag. Hans föräldrar, Oskar I och drottning Josefina, var också mycket musikaliska och även de komponerade egna stycken.

"Studentsången" av prins Gustav. Det första utkastet.

"Studentsången" av prins Gustav. Det första utkastet. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Oskar II var en duktig sångare och framförde gärna musik på sitt orgelharmonium, och många av samlingens tryckta alster härrör från honom samt från drottning Victoria. Den sistnämnda var Wagnerentusiast och ägde flera av hans operor i arrangemang för piano. H.M. Konungen har fortsatt denna tradition och har köpt in eller fått som gåva flera musikaliska verk.

"Bön till solen". Musikaliska Akademiens gåva till Carl XVI Gustaf på 60-årsdagen den 30 april 2006.

"Bön till solen". Musikaliska Akademiens gåva till Carl XVI Gustaf på 60-årsdagen den 30 april 2006. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Oskar II vid orgeln, ombord på båten Drott. Sommaren 1900.

Oskar II vid orgeln, ombord på båten Drott. Sommaren 1900. Ur Drott minnesalbum 1900.

Upptäck mer