Kungl. Hovförsamlingen

Kungl. Hovförsamlingen

Pastor/kyrkoherde Michael Bjerkhagens installation i Hovförsamlingen 2013 i närvaro av Kungaparet. Foto: Rickard L. Eriksson

Välkommen att delta i Hovförsamlingens gudstjänster!
Kungl. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling i Svenska kyrkan och består av cirka 500 medlemmar.

Kalender

Kvällsmässa

Tredje söndagen efter trefaldighet, Förlorad och återfunnen

Hovpredikant Peter Strömmer
Musik av J.S.Bach Prins Gustav
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Orgelkonsert

Orgelkonsert

 • Verk av J.S.Bach J. Stanley Prinsessan Eugénie
  Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kvällsmässa

Fjärde söndagen efter trefaldighet, Att inte döma

Hovpredikant Hans Ulfvebrand
Musik av G.B. Pescetti
Diplomorganist Kira Lankinen

Orgelkonsert

Orgelkonsert

 • Diplomorganist Kira Lankinen
  Musik av J.S.Bach G Morandi

Konsert The Choir of Selwyn College

Konsert

 • The Choir of Selwyn College, Cambride
  Dirigent Sarah MacDonald
 •  

Om Hovförsamlingen

Om Kungl. Hovförsamlingen

Kungl. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling i Svenska kyrkan och består av cirka 500 medlemmar.

Vem kan bli medlem?

Församlingens medlemmar består av

 • Kungl. Familjen
 • de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna
 • make/maka eller hemmavarande barn till ovanstående

Församlingen är alltså icke-territoriell, eftersom man blir medlem utifrån sin anställning, inte utifrån var man bor.

Man kan kvarstå som medlem i församlingen efter att man slutat sin tjänst eller gått i pension. Även familjemedlemmar kan vara medlemmar.

Barn som är hemmavarande (dvs. är under 18 år och bor hemma) kan vara medlemmar. Barn som efter 18 års ålder flyttat till annan församling kan dock inte bli medlemmar i Hovförsamlingen på nytt, eller bli medlemmar retroaktivt.

Vill du bli medlem? Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, michael.bjerkhagen@royalcourt.se, tfn 08-402 62 97.

Församlingsaftnar och utflykter

Som medlem i Kungl. Hovförsamlingen får du inbjudningar till församlingsaftnar som äger rum två gånger om året i Bernadottebiblioteket. Kungaparet deltar regelbundet och ofta även Kronprinsessan.

Vid dessa församlingsaftnar får vi lyssna till föredrag i något intressant ämne och musik som vår hovorganist Mary Ljungquist Hén ansvarar för. Det kan till exempel vara en vokalensemble eller instrumentalsolister.

Det bjuds också på kaffe med dopp och avslutas med aftonbön. Varje höst ordnar församlingen också en bussutfärd till något kulturellt och historiskt mål.

Dop, vigsel och begravning

Vigsel i Slottskyrkan.

Vigsel i Slottskyrkan.

Du som är medlem i Kungl. Hovförsamlingen, arbetar eller har arbetat vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna, har för din personliga del tillgång till Slottskyrkan och dess personal i samband med livets olika högtider. Det betyder exempelvis att barnbarn till medlemmar eller anställda normalt sett inte kan nyttja Slottskyrkan. Detta sker dock i mån av tid och utrymme i Slottskyrkans övriga planering.

Du som avser att gifta dig i Slottskyrkan, tänk på att i god tid anhålla om hindersprövning samt anmälan om namn hos Skatteverket.

Läs mer dopet på Svenska kyrkans webbplats.

Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, tfn 08-402 62 97.

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Hovförsamlingen Play

Här kan du se Kungl. Hovförsamlingens digitala gudstjänster och andakter.

Till toppen