H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med serafimerordens band. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Medaljer tilldelas svenska och utländska medborgare av Kungen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

Medaljer tilldelas huvudsakligen svenska medborgare av Kungen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

Serafimermedaljen, H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus tilldelas två gånger om året, på Karl-dagen den 28 januari och på Gustav-dagen den 6 juni.

Prins Eugen-medaljen utdelas på Eugen-dagen den 5 november och Prins Carl-medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Serafimermedaljen

Serafimermedaljen

Serafimermedaljen. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Serafimermedaljen

Med anledning av Serafimerordens högtidliga ”återupplivande” präglades en medalj i sjunde storleken, vilken sedan dess tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

Medaljen står sedan 1975 under Konungens förfogande och utdelas mycket sparsamt.

H.M. Konungens medalj

H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med serafimerordens band, nedtill H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken (till vänster) och H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken (till höger). Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj

H.M. Konungens medalj, tidigare Hovmedaljen, instiftades 1813 som belöning för långvarig och trogen tjänst vid hovet.

Den tilldelas från 1975 svenska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Medaljen kan tilldelas i ett antal olika storlekar och utföranden.

Litteris et Artibus

Medaljen Litteris et Artibus.

Medaljen Litteris et Artibus. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Litteris et Artibus

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV).

Litteris et Artibus är latin och betyder ”för vitterhet och konst”. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Jubileums- och minnestecken

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III.

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Kungliga jubileums- och minnestecken

Inom kungahus har det funnits en tradition att vid olika tillfällen inrätta jubileums- och minnestecken för särskilda händelser. Det äldsta svenska bärbara jubileumsminnestecknet utdelades av Gustav III år 1778 till kronprins Gustav (IV) Adolfs faddrar.

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen.

Prins Eugen-medaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.se

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen instiftades av Konung Gustaf V i samband med Prins Eugens 80-årsdag år 1945. Medaljen tilldelas för framstående konstnärlig verksamhet.

Medaljförläningen sker på Eugendagen den 5 november.

Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen.

Prins Carl-medaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen instiftades av Konung Gustaf V vid Prins Carls avgång som ordförande i Svenska Röda Korset år 1945. Den utdelas för nationell eller internationell humanitär verksamhet.

Medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Sök medaljförläning

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde.

Läs mer om medaljer

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på kansliet som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Upptäck mer